ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


20/มิ.ย./2566  

สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ก่อนลงทะเบียนเรียน ดำเนินการดังนี้

1.ส่งใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (ที่มีวันสำเร็จการศึกษา) คลิกที่นี่

2.ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

3.ตัวอย่างวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ระบบบริการการศึกษา ESS คลิกที่นี่

4.ตัวอย่างวิธีการลงทะเบียนเรียน ระบบบริการการศึกษา ESS คลิกที่นี่

5.ตรวจสอบค่าลงทะเบียนตามกลุ่มเรียน ปวส. ปริญญาตรี คลิกที่นี่


14/ต.ค./2562  

การจัดการเรียนการสอน

วิดิทัศน์ การใช้งานระบบบริการการศึกษา ESS  คลิกที่นี่

เว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล  คลิกที่นี่