รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ก่อนลงทะเบียนเรียน ดำเนินการดังนี้
          

1.ส่งใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (ที่มีวันสำเร็จการศึกษา) คลิกที่นี่

2.ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

3.ตัวอย่างวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ระบบบริการการศึกษา ESS คลิกที่นี่

4.ตัวอย่างวิธีการลงทะเบียนเรียน ระบบบริการการศึกษา ESS คลิกที่นี่

5.ตรวจสอบค่าลงทะเบียนตามกลุ่มเรียน ปวส. ปริญญาตรี คลิกที่นี่