ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


20/มิ.ย./2566  

สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ก่อนลงทะเบียนเรียน ดำเนินการดังนี้

1.นักศึกษาที่ยังไม่ส่งวุฒิการศึกษา หากส่งแล้ว โทร. (พื้นที่ในเมือง 086-4584365) (พื้นที่นามน 043-602053) คลิกที่นี่

2.ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่

3.ตัวอย่างวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ระบบบริการการศึกษา ESS คลิกที่นี่

4.ตัวอย่างวิธีการลงทะเบียนเรียน ระบบบริการการศึกษา ESS คลิกที่นี่


11/มิ.ย./2567  

กำหนดการประมวลผลการศึกษา 1/2567

- นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ลงทะเบียนเรียน วิชาสหกิจศึกษา ฝึกงาน ชำระเงิน 7,500 บาท


14/ต.ค./2562  

การจัดการเรียนการสอน

วิดิทัศน์ การใช้งานระบบบริการการศึกษา ESS  คลิกที่นี่

เว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล  คลิกที่นี่