รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ก่อนลงทะเบียนเรียน ดำเนินการดังนี้
          

1.นักศึกษาที่ยังไม่ส่งวุฒิการศึกษา หากส่งแล้ว โทร. (พื้นที่ในเมือง 086-4584365) (พื้นที่นามน 043-602053) คลิกที่นี่

2.ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่

3.ตัวอย่างวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ระบบบริการการศึกษา ESS คลิกที่นี่

4.ตัวอย่างวิธีการลงทะเบียนเรียน ระบบบริการการศึกษา ESS คลิกที่นี่