ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


12/มี.ค./2562  

การจัดการเรียนการสอน

ส่งผลการศึกษาและประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561

1. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษาในระบบ ESS และเอกสารที่ลงนามแล้วส่งที่งานบริการการศึกษาและวิจัย (คณะ) ภายในวันที่  7 มิถุนายน  2562 เวลา 16.00 น.

2. คณะอนุมัติผลการศึกษา วันที่  10 มิถุนายน  2562

3. ประกาศผลการศึกษาในระบบ ESS วันที่  11 มิถุนายน  2562

------------------------------------------------

ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562

1. นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันที่ 12-17 มิถุนายน 2562

2. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562

------------------------------------------------

ระบบประเมินการเรียนการสอน

http://ess.ksu.ac.th/KSUTE/Account/Login


12/มี.ค./2562  

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินการศึกษา >> Click

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง Click