ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


14/ต.ค./2562  

การจัดการเรียนการสอน

ลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2563

1. นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียน วันที่ 24-29 มิถุนายน 2563

2. เปิดภาคการศึกษา วันที่ 29 มิถุนายน 2563

------------------------------------------------

วิดิทัศน์ การใช้งานระบบบริการการศึกษา ESS  คลิกที่นี่

------------------------------------------------

เว็บไซต์งานทะเบียนและประมวลผล  คลิกที่นี่

------------------------------------------------

ระบบตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิกที่นี่